Toucan Desk Lamp by Huangslite

Nog 1 lamp beschikbaar - One lamp available

 

NL:
Vintage Toucan design lampen ontworpen in de jaren 80 door ontwerper T.Huang.

 

Zij werden in de loop der tijd door verschillende bedrijven vervaardigd, maar het grootste commerciële succes was voor het bedrijf Huangslite. Deze lampen dateren uit de jaren 1990 - begin 2000.

In de snavel zit een mini TL-buis die perfect licht geeft. De huidige TL verlichting geeft warm licht.

 

De lamp is in goeie, werkende staat.

Hoogte: 35 cm

Prijs: 125 / lamp

 

 

EN:

Vintage Toucan design lamps designed in the 1980s by designer T.Huang.

 

They were manufactured by several companies over time, but the greatest commercial success was for the company Huangslite. These lamps date from the 1990s - early 2000s.

Inside the beak is a mini fluorescent tube that gives perfect light. The current fluorescent lights give a warm white light.

 

The lamp us is in good working condition.

Height: 35 cm.

Price: 125 / lamp.